Energetická soběstačnost v praxi
Konference Energetická soběstačnost v praxi v Ostravě
Konference: Praktická řešení pro energetickou soběstačnost
Místo: Výstava Infotherma 2019 (Ostrava - výstaviště Černá Louka)
Datum: 24. ledna 2019
10:00 - 10:30
Sedm hlavních chyby při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systémů a jak je efektivně eliminovat?
Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz
10:30 - 11:00
Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.
11:00 - 11:30
Praktické zkušenosti s dotacemi na fotovoltaické a bateriové projekty z projektu OPPIK a výhled do budoucna
Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační s.r.o.
11:30 - 12:00
Zkušenosti s provozováním první české virtuální baterie
Vladan Marcalík, jednatel, Prosolar s.r.o.
12:00 - 13:00
Pauze na občerstvení a prohlídku výstavy Infotherma
13:00 - 13:30
Připojování výroben v oblastech ČEZ Distribuce
Stanislav Hes, Vedoucí oddělení modelování a analýz, ČEZ Distribuce a.s.
13:30 - 14:00
Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
Petr Gaman, výkonný ředitel, AERS s.r.o.
14:00 - 14:30
Zkušenosti s provozem, optimalizaci a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
Jaromír Klaban, Teco a.s.
14:30 - 15:00
Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky
Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz
Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz
* Organizátor konference si vyhrazuje právo na možnou změnu programu.